Legal

Sparkx rules

Hierna worden de belangrijkste regels opgelijst voor uw bezoek aan het Park van Sparkx. Het volledige huisreglement kan u hier lezen. U moet deze regels goed en aandachtig doornemen. Door het Park te betreden gaat u volledig akkoord met deze regels, alsook het huisreglement van Sparkx.

Vanaf 16 jaar mogen kinderen zonder begeleider het Park bezoeken. Bent u jonger dan 16 jaar? Dan moet er steeds een verantwoordelijke meerderjarige begeleider aanwezig zijn. Bij de aankoop van een toegangskaart voor kinderen wordt steeds gevraagd om de gegevens van de verantwoordelijke begeleider op te geven.

Vanaf 13 jaar mogen kinderen zelfstandig de attracties betreden in het Park onder de verantwoordelijkheid en toezicht van een verantwoordelijke begeleider. Onder de 13 jaar moeten kinderen steeds begeleid worden door een verantwoordelijke begeleider bij het betreden van de attracties in het Park.

Verantwoordelijke begeleiders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen onder hun toezicht. Verantwoordelijke begeleiders die niet het ouderlijk gezag hebben over het kind verklaren ouder te zijn dan 18 jaar en de toestemming te hebben van de ouders of voogd.

Alle bezoekers moeten zich ten allen tijde houden aan alle veiligheidsinstructies in het Park. Sparkx kan nooit aansprakelijk worden gesteld wanneer de bezoeker deze veiligheidsinstructies niet in acht heeft genomen.

Alle bezoekers betreden het Park op eigen risico en verklaren zich geïnformeerd te hebben over de potentiële risico’s verbonden met het uitoefenen van sportactiviteiten in het Park, in het bijzonder de reële kans dat u blessures kan oplopen die eigen zijn aan deze sportactiviteiten.

Niet alle attracties zijn voor iedereen geschikt en bezoekers dienen zich hiervan bewust te zijn. Bezoekers die attracties betreden in strijd met hun gezondheidstoestand (zwangere vrouwen, mensen die onlangs in het ziekenhuis zijn opgenomen, astmapatiënten, epileptici, …) doen dit altijd op eigen risico.

Sparkx is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen op en rond het Park en/of een attractie.

Door het betreden van het Park gaat de bezoeker akkoord dat er camerabeelden worden gemaakt in overeenstemming met de geldende wetgeving en het privacybeleid van Sparkx.

Bij vragen kan u zich wenden tot het personeel van Sparkx in het Park of uw vraag sturen naar info@sparkx.com.