Legal

Privacy policy

1. WIE ZIJN WE?

1.1 Wij zijn Sparkx. Wij bieden een sportainmentpark aan waar je op een eenvoudige manier verschillende sporten kunt ontdekken en ervaren (“Park”). Om toegang tot het Park te kunnen krijgen en je eigen prestaties op te volgen moet je een profiel creëren op onze web applicatie (hierna “Portaal” genoemd) en kan je onze website raadplegen om info te verkrijgen over ons Park (“Website”).

Gegevens Sparkx (“Sparkx“, “wij“, “ons”):

Sportainment Group NV
Scheldeweg 5, 2850 Boom, België
KBO 0774.674.266
RPR Antwerpen.

1.2 In dit Privacybeleid leggen wij je uit welke gegevens wij van jou verzamelen, waarom wij deze gegevens verwerken, aan wie je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, hoe lang wij je gegevens bewaren, of je gegevens veilig zijn bij ons en wat je allemaal kan doen met je gegevens.

 

2. WAT ZIJN GEGEVENS?

2.1 Gegevens zijn alle informatie over jou waarmee het voor ons mogelijk is om je te identificeren. Dit kunnen bijvoorbeeld je naam, leeftijd of adres zijn. Maar evengoed gegevens over je sportprestaties in ons Park.

 

3. VAN WIE VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?

3.1 Voor het uitbaten van ons Park kunnen wij gegevens verzamelen van klanten, gebruikers van het Portaal, bezoekers van ons Park en de Website, waaronder kinderen, de ouder of verantwoordelijke begeleider van kinderen die ons Park bezoeken, personen die op een andere manier hun contactgegevens aan ons verstrekken, en personen die per e-mail of op een andere manier contact met ons opnemen.

 

4. DELEN WE JOUW GEGEVENS MET ANDEREN?

4.1 Ja. Wij kunnen je gegevens delen met andere bedrijven. Deze bedrijven helpen Sparkx om taken uit te voeren voor het Park of voor de Website en het Portaal. Zo kunnen we je gegevens kenbaar maken aan leveranciers van IT – en betaaldiensten, externe consultants en andere onderaannemers van Sparkx die diensten leveren voor het Park, de Website en het Portaal. Sparkx deelt je gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte. Indien een situatie dit wel zou vereisen zal Sparkx steeds de gepaste en vereiste maatregelen nemen om je gegevens en privacy te beschermen.

 

5. HOELANG HOUDEN WE JOUW GEGEVENS BIJ?

5.1 Sparkx houdt jouw gegevens bij zolang ze deze nodig heeft. Als je ervoor kiest om je gegevens niet langer met Sparkx te delen, dan gebruikt Sparkx deze niet langer. Sparkx bewaart de gegevens wel nog versleuteld en ontoegankelijk voor anderen gedurende 10 jaar veilig op haar servers.

5.2 De bewaartermijn van camerabeelden is nooit langer dan één maand, behalve als de opgenomen beelden een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer.

5.3 We zouden je gegevens langer kunnen bijhouden wanneer dit nodig is om aan een bepaalde wet te voldoen.

 

6. ZIJN JE GEGEVENS VEILIG BIJ SPARKX ?

6.1 Ja. De Website en het Portaal moeten een veilige omgeving voor je gegevens zijn. Daarom vindt Sparkx de veiligheid van jouw gegevens héél belangrijk. Deze gegevens zijn immers enkel van jou. Wij beloven dat we er alles aan doen om alle gegevens die je achterlaat op onze Website of ons Portaal veilig te bewaren en de gepaste veiligheidsmaatregelen te treffen.

 

7. WELKE GEGEVENS VRAAGT SPARKX EN WAAROM?

     

Voor de verkoop van een toegangskaart

Naam, emailadres

Bij een abonnement vragen wij ook een foto van jou

Noodzakelijk voor de uitvoering of met het oog op de uitvoering van onze overeenkomst met jou

Voor het creëren van een account op het Portaal en het samenstellen van het Sparkx-DNA[1]

Naam, emailadres, geboortedatum, postcode, geslacht

Indien je jonger bent dan 16 jaar vragen wij ook de naam en emailadres van jouw ouder of verantwoordelijke begeleider

De voorafgaande, uitdrukkelijke, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van jou

Bij Sparkx-connections[2]

Naam, emailadres, geboortedatum, postcode, geslacht

De voorafgaande, uitdrukkelijke, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van jou

Om je prestaties in het Park te kunnen weergeven op de scoreborden en in je account

Sportprestaties en inzichten op basis van parameters

De voorafgaande, uitdrukkelijke, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van jou

Om de drukte in het Park te kunnen opvolgen

Algemene druktegraad op basis van de gegevens van de armbandjes van de bezoekers

Noodzakelijk voor de uitoefening van onze gerechtvaardigde belangen, met name het beheren van de Park en de veiligheid

Om jou te helpen bij technische problemen of andere vragen

Gegevens vereist om deze problemen op te lossen

Noodzakelijk voor de uitoefening van onze gerechtvaardigde belangen, met name de kwaliteit van ons Portaal, de Website en het Park te verhogen

Om je op de hoogte te stellen van nieuwe functionaliteiten aan ons Portaal of onze Website, nieuwigheden in het Park en gewijzigde praktische zaken (bijv. openingsuren, parkeergelegenheden)

Naam, emailadres, adres

Noodzakelijk voor de uitoefening van onze gerechtvaardigde belangen, met name relevante informatie over het Park kenbaar maken

Om statistieken over bezoekers van onze Website en Portaal te kunnen analyseren om de Website, het Portaal en het Park te verbeteren

Gegevens over gedrag van bezoekers

De voorafgaande, uitdrukkelijke, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van jou

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Gegevens vereist door de toepasselijke wetgeving

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijk verplichting

Ter preventie, opsporing en bestrijding van fraude en andere illegale of ongeoorloofde activiteiten

Gegevens vereist voor opsporing van fraude en illegale activiteiten

Noodzakelijk voor de uitoefening van onze gerechtvaardigde belangen, met name de voorkoming van fraude en andere illegale activiteiten

Om reclame te maken voor Sparkx

Niet-gerichte en gerichte beelden gemaakt  tijdens evenementen en activiteiten op Sparkx

De voorafgaande, uitdrukkelijke, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van jou.

Om toe te zien op de veiligheid binnen het Park

Camerabeelden gecapteerd door bewakingscamera’s

Voorafgaande toestemming via pictogram

Om te voldoen aan de betalingsverplichtingen

Emailadres, soort abonnement

Noodzakelijk voor de uitoefening van onze gerechtvaardigde belangen, met name ons vergoeden voor bezoeken aan het Park

Bij nieuwsbrieven

Emailadres

De voorafgaande, uitdrukkelijke, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van jou.  

[1] Het Sparkx-DNA is een grafiek op jouw profiel in het Portaal waarin je kan zien in welke domeinen je uitblonk tijdens je bezoek aan ons pretpark.

[2] Via Sparx connections is het mogelijk om een profiel aan te maken voor een vriend, kind of ouder voor of tijdens het bezoek aan het Park.

8. BAAS OVER JE GEGEVENS

8.1 Je bent en blijft altijd baas over je gegevens. Het zijn immers jouw gegevens. Je hebt daarom enkele rechten die je kan gebruiken. Zo kun je de volgende dingen doen met je gegevens:

  • Inzien: om te kijken wat Sparkx allemaal over jou bijhoudt;
  • Aanpassen: om Sparkx te laten weten dat bijvoorbeeld je naam verkeerd geschreven is of je een ander e-mailadres hebt;
  • Verwijderen: om Sparkx te laten weten dat je niet langer wilt dat Sparkx je gegevens bijhoudt. Je kan ook altijd je eerder gegeven toestemming intrekken. Als Sparkx dan geen geldige reden heeft om je gegevens bij te houden, zal Sparkx ze verwijderen;
  • Bevriezen: in sommige gevallen kan je de beperking van je gegevens vragen, wat er op neerkomt dat wij even niets meer mogen doen met je gegevens;
  • Geen reclame meer ontvangen: om Sparkx te laten weten dat je onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. Hiervoor kan je je uitschrijven onderaan elke nieuwsbrief die we naar jou sturen. Daarnaast kan je Sparkx vragen om geen gegevens meer te verwerken wanneer om jou te benaderen met reclame;
  • Overdragen: in sommige gevallen kan je aan Sparkx vragen om je gegevens terug te krijgen zodat deze kunnen worden overgedragen naar een ander bedrijf.

Je kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@sparkx.com. Enkel wanneer je heel veel dezelfde verzoeken of nutteloze of heel moeilijke verzoeken hebt, kunnen wij een administratieve vergoeding vragen.

9. PRIVACY VAN KINDEREN

9.1 Sparkx wil een veilige omgeving bieden voor kinderen. In België mag je vanaf 13 jaar zelfstandig je toestemming geven voor de verwerking van je gegevens. Ben je jonger dan 13 jaar? Dan kan dit alleen als je ouders of voogd het goed vinden dat je je gegevens met Sparkx deelt. Als je ouders of voogd dit niet zo graag zouden hebben, kunnen zij Sparkx altijd mailen om hiermee te stoppen via privacy@sparkx.com.

10. VERWIJZINGEN NAAR ANDERE WEBSITES

10.1 Onze Website of Portaal kan links bevatten naar andere websites die niet van ons zijn. Als je op zo een link klikt, zal je terechtkomen op de website van dat andere bedrijf zoals sociale media. Je kan best het privacybeleid even doornemen van elke website die je bezoekt door op zo een link te klikken.

10.2 Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden.

11. WIJZIGINGEN AAN ONS PRIVACYBELEID

11.1 Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit Privacybeleid te wijzigen. Wanneer wij wijzigingen aan het beleid bekendmaken, zullen wij de datum “laatst bijgewerkt” bovenaan het document wijzigen. De meest recente versie van dit Privacybeleid zal je altijd kunnen raadplegen op onze Website.

12. NOG VRAGEN OVER JOUW GEGEVENS

12.1 Als je vragen of bezorgdheden hebt over dit Privacybeleid of onze behandeling van je gegevens, kan je een bericht sturen naar privacy@sparkx.com.

12.2 Als jouw vraag of verzoek niet opgelost raakt nadat je ons hebt gecontacteerd, kan je altijd ook een klacht indienen bij de autoriteit. Deze autoriteit ziet erop toe dat er geen vreemde dingen gebeuren met je gegevens. Je kan deze autoriteit bereiken via contact@apd-gba.be of per post op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel